English

Sceneweb


Sceneweb er en tospråklig nasjonal database for arkivering av dokumentasjonsmateriale om norsk scenekunst. Innholdet tilgjengeliggjøres på nettsiden sceneweb.no. Sceneweb bidrar til å opprettholde den offentlige hukommelsen om dette kunstfeltet og øker kunnskapen om feltet.

Våren 2007 initierte Danse- og teatersentrum (DTS) Sceneweb-prosjektet; et dokumentasjons-, informasjons-  og databaseprosjekt.

Scenewebs visjon er å skape et felles sted å gå til når man søker informasjon om norsk scenekunst, dens bransje i dag og dens historie.

Formålet med Sceneweb er å dokumenter, arkivere og formidle norsk scenekunstarv, og med det stimulere bruken av arkiv- og informasjonsmateriale om norsk scenekunst.

Scenewebs nettside kan du se her.

Følg Sceneweb på Facebook


Scenewebs målsettinger:

* Å gjøre Sceneweb til det rådende oppslagsverk og informasjonsportal om norsk scenekunst.

* sceneweb.no skal være en internettportal som har fokus på både dagsaktuell informasjon og arkiv - en nettportal som ser det frie scenekunstfeltet og de nasjonale og regionale scenekunstinstitusjonene under ett.

* Dokumentere og tilgjengeliggjøre aktiviteten i det frie profesjonelle scenekunstfeltet i Norge.

* Dokumentere og tilgjengeliggjøre aktiviteten i de nasjonale og regionale scenekunstinstitusjonene i Norge.

* Stimulere både det faglige og allmenne publikums bruk av arkiv- og informasjonsmateriale om norsk scenekunst.

* Å arbeid for å opprettholde den offentlige hukommelsen om dette kunstfeltet.    

* Nettsiden er på norsk (bokmål) og engelsk, slik at informasjonen i databasen også er lett tilgjengelig for internasjonale aktører og publikum med interesse for norsk scenekunst.

 

Eier: Danse- og teatersentrum

Redaktør og administrativt ansvar: Elisabeth Leinslie, faglig rådgiver i DTS

Database- og portalansvarlig: Orgdot AS, prosjektleder Vegard Munthe


Frilansere tilknyttet Sceneweb 2013:  
Lillian Bikset: Oversetter

 

Samarbeidpartnere:

Nasjonalbiblioteket

DEXTRA photo (Sparebankstiftelsens fotosamling. Forvalter: Teknisk Museum)

PNEK - Production Network for Electronic Art, Norway

 

Sceneweb er støttet av Norsk Kulturråd, Utenriksdepartementet, Norsk scenekunstbruk, Norsk teater- og orkesterforening, Bergen kommune.

 

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=661