English

Om medlemskap

106 produksjonsenheter/sammenslutninger er per i dag medlemmer av Danse- og teatersentrum.

Vi kan gi deg praktiske råd og veiledning tilrettelagt dine individuelle behov. Eksempler på dette er: kulturpolitisk rådgiving (på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå), kontraktsrådgiving, annen juridisk rådgiving, rådgiving angående økonomistyring, søknadskriving og rapportering og kommunikasjon med nasjonale og internasjonale nettverk for kunstnerisk arbeid og spillearenaer. 

 

Hvorfor være medlem i DTS?

Som medlem av DTS er du med på å støtte stiftelsens arbeid som kommer hele det frie scenekunstfeltet til gode. Medlemsskapet er med andre ord primært et ideologisk medlemsskap. Du får følgende medlemsfordeler:

  • tilhørighet til en stiftelse som arbeider for å fremme fri profesjonell scenekunst på flere nivå.
  • mulighet til å si din mening i våre medlemshøringer.
  • et eget webområde på vår hjemmeside med informasjon om produksjonsenheten/sammenslutningen og presentasjon av produksjoner (dette er den samme informasjonen som ligger på Sceneweb).
  • mulighet til å registrere dine produksjoner på premierelisten til Scenekunst.no.
  • tilknytning til stiftelsens nettverk. Det vil si andre som arbeider med scenekunst i det frie feltet. Her kan du få informasjon og spre informasjon om arbeidet ditt, søke etter nye medarbeidere, spille- og øvingslokaler og lignende.
  • rett til deltagelse på stiftelsens årsmøte. Årsmøtet har en rådgivende funksjon.
  • Vi har inngått klientavtale med advokatfirmaet Arntzen de Besche. Medlemmer kan i dag få juridisk bistand ved behov uansett hvor man befinner seg i verden. DTS betaler den første konsultasjonstimen. I tillegg gir vi kompanier/kunstnere individuell strategisk og praktisk rådgivning.

 

Hvem kan bli medlemmer?

Grupper, enkeltstående kunstnere, produsenter og sammenslutninger innen den frie scenekunsten kan bli medlemmer i Danse- og teatersentrum. Søkere må ha en profesjonell bakgrunn enten i form av utdanning eller praksis. Søker må også produsere scenekunst på profesjonell basis med en kontinuerlig virksomhet.

For å bli medlem kreves dokumentasjon over produksjonsenhetens profesjonelle virksomhet. Dette innebærer redegjørelse for arbeidssituasjon de siste fire år og organisasjonsform (produksjonsenheten må være formalisert gjennom et organisasjonsnummer). Det kreves også at søker kan dokumentere siste års attestert årsregnskap.

Administrasjonen i DTS behandler søknader fortløpende.

Medlemmer forplikter seg til å registrere inn årsmeldinger, dette er en viktig del av grunnlaget for DTS sitt statistikkarbeid for staten.
 

Medlemskontingent

Medlemskontingenten  er kr. 1.700,- per enhet/sammenslutning.

 

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=92