English

"We are more" pressemelding fra Danse- og teatersentrum

WE ARE MORE! – norske og nordiske kulturaktører spiller inn til EUs kulturprogram, Our creative Europe 2014- 2020. 

Norge er ikke med i EU, men en rekke norske kulturaktører har gjennom årene mottatt prosjekttilskudd fra EUs kulturprogram; ett av mange områder der Norge er med. Vi har mye å vinne på å bruke våre lobby- og samarbeidsevner til å bidra til et godt fungerende europeisk kulturprogram og –samarbeid.

WE ARE MORE – ACT FOR CULTURE IN EUROPE er en europeisk kampanje for kunst og kultur. Den ble lansert i oktober 2010 og løper frem til 2013, da EU vedtar kulturprogrammet Creative Europe og kulturbudsjettet – for perioden 2014-2020.

We are more kampanjen fremmer kultur, kulturarv og kunst – sammen med utdanning, sosiale forhold og miljøet, som nøkkelfelt der EU bør investere kraftigere om man ønsker å nå målene om vekst og et fortsatt yrende europeisk demokrati i fremtiden.

Initiativtakeren til og primus motor i kampanjen er Culture Action Europe, en koalisjon av mer enn 100 organisasjoner og mange kunstnere over hele Europa, i strategisk samarbeid med European Cultural Foundation (ECF). Det er en lobbyorganisasjon/nettverk som stimulerer kulturaktører til å involvere seg og støtte opp om kunst og kulturpolitikk og –programmer i EU.

En rekke kulturorganisasjoner i de nordiske landene har tatt initiativet til en nordisk kampanje innenfor We are more kampanjen. Det er viktig – ikke minst også fordi Norge ikke er EU-medlem – at det nordiske kultursamarbeidet vedlikholdes, videreføres og videreutvikles.
Vi har utformet en nordisk versjon av kampanjens statement.
Vi har bedt det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd overlevere statementet for oss til de nordisk kulturministrene i forbindelse med Nordisk Ministerråds møte i Oslo i dag 26. april.

Mange nordiske – og norske – kulturaktører har satt sin signatur på det nordiske statementet; Det kan lastes ned her
Statementet med alle underskrifter ligger også på http://www.trap.no  og http://www.danseogteatersentrum.no

Beste hilsener fra
Tove Bratten – Danse og Teatersentrum
Eli Borchgrevink – Transnational Arts Production / TrAP
 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1020