English

Reisestøtteordningens andre tildelingsrunde i 2012

Utenriksdepartementets reisestøtte til scenekunstnere har hatt sin andre tildeling for 2012. 18 av 31 søknader ble innvilget tilsammen 519 750 kr av en søknadssum på kr 1 658 877.

Selv om invitasjonene til norske kunstnere og kompanier stadig øker i geografisk spredning og antall, ser vi ved denne søknadsrunden en økende grad av interesse fra Nord- amerika og spesielt New York, USA. Baby Universe av Wakka Wakka Productions er en av forestillingene som tidligere har hatt premiere både i New York, USA 30. november 2010, og i Stamsund 4. September samme år. Nå er kompaniet invitert til The 21st. UNIMA Congress & International Puppet Festival i Chengdu, Kina. UNIMA er den internasjonale marionetteforeningen og ligger under UNESCO.
WakkaWakka
UNIMA 2012


Jo Strømgren Kompanis forestilling A Dance Tribute to The Art of Football fortsetter sin turnévirksomhet i utlandet. 6. juni vil forestillingen åpne fotball-EM i den polske byen Lublin, som er eneste EM by som lager en kunstnerisk åpning av ararangementet. Polen er for tiden et satsningsområdet for Jo Strømgren Kompani og visningen av A Dance Tribute to The Art of Football under fotball-EM vil bli en god introduksjon av kompaniet til det polske publikum. Kompaniet er invitert av Contemporary Dance Forum som arrangeres av Dance Theatre Lublin, et av Polens mest anerkjente dansekompani.
Jo Strømgren Kompani
For fullstendig tildelingsliste.

Støtteordningen som retter seg spesifikt mot land i sør hadde sin første tildeling for året. 8 av 11 søknader ble vurdert innvilget. Av de totalt 310 100 kr som ble tildelt mottok blant annet NIE Teater 80 000 kr for å starte et mentorsamarbeid med Fatej festivalen i Kamerun. 8.-16. november skal NIE bidra med workshops, og visning av forestillingen Nesten Glemt Fortid . Fatej festivalen har eksistert som en biennale siden 1996, og har sitt hovedfokus på barn og unge. De har siden 2004 vært en Assitej festival med fokus på kompetansedeling, og en arena for europeiske og asiatiske impulser til scenekunstmiljøet i denne delen av Afrika. Dette er bare en av flere samarbeid innenfor denne tildelingen som omfatter kompetanseheving. Det er gledelig å se hvordan norsk scenekunst bidrar både kunstnerisk, organisatorisk og med komptanse innen de ulike fagfunksjonene i møte med festivaler, institusjoner og enkeltkunstner/ grupper i utviklingsland.
NIE
Fatej festivalen
For fullstendig tildelingsliste til land i sør.


Støtteordningen blir til daglig administrert av Danse- og teatersentrum. Fagutvalget som står for søknadsbehandlingen består av Kristin Eriksen Bjørn, Marianne Albers, Jon Tombre og Tove Bratten (leder). UD har en observatør i utvalget Carsten Carlsen.
Kontakt: Direktør Tove Bratten tove@scenekunst.no

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1022