English

Åpent møte i forbindelse med forskning på den Kulturelle Skolesekken (DKS)

Kulturforum inviterer aktører fra de ulike kunstfeltene til åpen møte på Litteraturhuset mandag 3. september 2012 kl. 18.

UNI Rokkansenteret er sammen med Høgskolen i Bergen engasjert av Kulturdepartementet til å utforske Den kulturelle skolesekken. Forskingsinnsatsen har ambisjon om å få fram et mangfold av stemmer, erfaringer og dilemmaer i feltet – og derigjennom bidra til at Den kulturelle skolesekken og dens aktører får nødvendige og gode innspill til videreutvikling og kompetanseheving.
Etter innledning og innspill av representanter fra de ulike fagfeltene inviteres salen til å delta i debatten: Hvordan fungerer Dks i dag og hvilke intensjoner/mål bør en ha for fremtiden?
For nærmere informasjon se her!

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1025