English

Innspill til ny handlingsplan for kultur og næring.

DTS har i dag sendt innspill til både Kulturdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet i forbindelse med utarbeidelsen av en ny handlingsplan for kultur og næring.

Mye av grunnlaget for DTS sitt innspill ble gjort ut i fra medlemsundersøkelsen vi har hatt i sommer. Tusen takk til alle som har bidratt i dette arbeidet. Nå håper vi at tallene taler og at forslagene til tiltak blir tatt til etteretning.
Danse- og teatersentrums innspill kan leses her!

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1026