English

Invitasjon til idémøte og drøfting av UDs reisestøtteordning for dans og scenekunst

Utenriksdepartementet inviterer danse- og scenekunstfeltet til møte om departementets arbeid den 6. september kl. 1230- 1530.

Invitasjon fra UD:


Utenriksdepartementet engasjerte i 2011 Telemarksforskning til å evaluere departementets reisestøtteordninger for kulturlivet. Evalueringen ble presentert og diskutert på Litteraturhuset 7. mars i år (se lenke til evalueringsrapporten under). En hovedkonklusjon i evalueringen er «at brukerne ser støtten som verdifull og at dette  peker i retning av en velfungerende ordning som bør videreføres». Departementet tar sikte på å videreføre ordningene. Samtidig gir evalueringsrapporten en rekke forslag til videreutvikling av reisestøtteordningene. Et videre ledd i arbeidet med å forberede nye avtaler om reisestøtteordningene vil være å  konsultere kulturlivets aktører før departementet inngår nye avtaler om forvaltning av reisestøtte, med virkning fra 2013.


Utenriksdepartementet ønsker med dette å invitere til møte 6. september i Utenriksdepartementet fra klokken 12.30 til 15.30 om departementets arbeid på dans- og scenekunstfeltet.
Her tar vi sikte på å drøfte videreføringen av reisestøtteordningen. Samtidig ønsker vi å benytte anledningen til å  invitere deltagerne til å komme med innspill og synspunkter til det utenrikskulturelle arbeidet innenfor dans og scenekunst med tanke på departementets videre planleggingsarbeid. Den konkrete dagsorden blir som følger:
Innspill til videreføring av reisestøtteordningene, herunder eventuelle endringer som bør vurderes ved utarbeidelse av de nye avtalene om reisestøtteordningene. Grunnlaget for drøftingen vil være evalueringsrapporten fra Telemarksforskning, (se lenke).

Daglig leder i Danse- og teatersentrum, Tove Bratten innleder.
Innspill til departementets utenrikskulturelle arbeid innenfor dans og scenekunst.
Vi begynner møtet med en lett lunsj.
Kulturdepartementet vil også være representert på møtet.


Vennligst meld fra om deltagelse til  Carsten Carlsen (carsten.carlsen@mfa.no) innen 31. august.
Telemarksforsknings rapport finner du her.

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1028