English

Midler til prosjekter i Sentral-Asia

Open Society Foundation utlyser midler til kunst- og kulturprosjekter som kan bidra til å styrke sivilsamfunnet i Sentral- Asia. Søknadsfristen er  31. juli 2013.

Det gis midler til aktiviteter som gjennom - kulturproduksjon, opprettelse/ styrking av kulturplattformer eller faglig utvikling kan bidra til åpnere samfunn i Sentral-Asia, herunder Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Usbekista, Kaukasus, Afghanistan, Moldova, Mongolia eller Tyrkia.

Søknadsfristen er 31. juli 2013. 

Mer informasjon, retningslinjer og søknadsskjema finnes her.

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1109