English

Brev til Oslo kommune ifht oppsigelsen av leiekontrakten på Frysja

Danse- og teatersentrum har sendt brev og bedt om at Oslo kommune reverserer oppsigelsesvedtaket på Jane Hvedings leiekontrakt av produksjonslokalene på Frysja. 

 

I brevet til Oslo kommune skriver daglig leder, Tove Bratten blant annet: 

Denne type vedtak står stikk i strid med kommunens uttalte ønske om å "støtte opp under talentene". De frie talentene trenger funksjonsdyktig intrastruktur. 

Les hele brev her.

DTS gjør som Danseinformasjonen - oppfordrer alle som støtter protesten mot oppsigelsen av Jane Hvedings leiekontrakt på Frysja om å gi uttrykk for dette ved å sende en mail til Oslo kommune: postmottak@kul.oslo.kommune.no

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1116