English

Ekstra aspirantstipend til kunst- og kulturvirksomheter i Nord-Norge og på Svalbard

Kulturrådet har inngått en samarbeidsavtale med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge om et ekstra aspirantstipend for Nord-Norge og Svalbard i 2013.

Kulturnæringsstiftelsen skal bidra til allmennyttig utvikling av kulturnæringaen i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Det er et overordnet mål for Kulturnæringsstiftelsen å bidra til fleire kulturnæringsarbeidsplasser, og å bidra til langsiktig oppbygging av kompetanse og infrastrukturar samt å bidra til å sikre mangfoldet i kulturnæringa. Med mangfold sikter man til mangfoldet innen de ulike fagområdene (film, musikk, litteratur, scenekunst og visuell kunst) samt mangfoldet til aktører og produsenter i nordnorsk kulturnæring (norske, urfolk, kvener, russisk folke i nord, andre innvandere, med mer).

Målet med Kulturrådets aspirantordning:
For at kulturinstitusjonene skal speile mangfoldet i befolkningen, er det viktig at de tilsatte ved institusjonene også speiler dette mangfoldet. Kulturrådet har derfor etablert en aspirantordning for å styrke rekruttering av utradisjonell kompetanse som kan freme nye impulser og stimulere til nytenkning og utvikling i alle deler av kultursektoren. Ordningen skal sikre en bredere sosial rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker.

Søknadsfrist 1. mars
Det eneste som skiller det sjuende stipendet fra de seks andre er at det er øremerket søkere fra Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Resten av kriteriene og søknadsfrist er den samme som for de andre seks stipendene. For mer informasjon, se link i høyre kolonne. 

 

 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1131