English

Minneord om Camilla Tostrup

Det var med stort vemod jeg så at skuespiller, dukkespiller, dramatiker, danser, regissør  Camilla Tostrup, Musidra Teater,  var gått ut av tiden.

Første gang jeg møtte Camilla var da jeg som ung kulturarbeider med ansvar for arrangementer og utstillinger i Bærum kommune, blant annet skulle utvikle gode profesjonelle scenekunsttilbud for barn og unge.

Camilla kom på kontoret mitt i 1985 og fortalte om arbeidet sitt med ”Frosken Benjamin og Bomba”, Vi formidlet den, og flere andre forestillinger fra det frie scenekunstmiljøet på vårt lørdagsteater klokka tolv i Sandvika kino. Andre  forestillinger  jeg husker godt fra og med Camilla, er ”Fru Petrine Sørensen”, Hjemmebarn og fremmedbarn”, Det magiske skrinet”. Forestillingene var særdeles godt besøkte og inspirerte til den systematiske formidlingen av scenekunst til barn og unge som ble gjennomført i Bærum kommunes regi fra 80-tallet av – og  der forestillingene fra det frie scenekunstfeltet sto i fokus.

Senere, som daglig leder av Teatersentrum (nå Danse-og teatersentrum), møtte jeg henne som ivrig og tydelig  kulturpolitisk og ideologisk scenekunstner forankret i det frie scenekunstmiljøet. Hun holdt fast grep om sin kunstneriske frihet, hun ville velge selv hva, med hvem og ikke minst hvordan hun skulle produsere sine forestillinger. Camilla Tostrup var en av foregangskvinnene i det frie scenekunstfeltet, og var med på å etablere Teatersentrum og satte dermed  den politiske agenda for feltet gjennom hele 70, 80 og  – 90 -tallet. At fri scenekunst fikk en egen post på statsbudsjettet i 1983, kan vi også takke henne for. Hun hadde sin egen klare kunstneriske agenda og visste veldig godt hva hun ville med teater. Resultatet så vi gjennom forestillingene og publikums fantastiske og konsentrerte respons på hennes  nærvær på scenen.  Hun maktet rett og slett å gripe det levende øyeblikket i møtet med sitt publikum.

Vi har alltid hatt mange diskusjoner og mange gode møter, Camilla og jeg. Ikke alltid helt enige, men alltid konstruktivt og berikende.

Jeg savner henne.

 

Mine varmeste tanker går i dag til familien.

 

Tove Bratten, daglig leder,

Danse-og teatersentrum, 

 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

Nyttår!

Fotografi fra Musidra Teaters produksjon Ingebjørgs Saga.

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1136