English

37 millioner til tre scenekunstgrupper - pressemelding fra Norsk Kulturråd

37 millioner til tre scenekunstgrupper

Avdals produksjoner ved Heine Røsdal Avdal bevilges et tilskudd på 12 millioner kroner over ordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper. Tilskuddet er fordelt på 3 millioner kroner per år i fire år. Verdensteatret og teaterkompaniet Vinge/Müller, som mottar tilskudd over ordningen ut 2014, er begge bevilget en ny fireårig periode.
Kulturrådet har i rådsmøte den 21. mars vedtatt at Avdals produksjoner får plass under ordningen. I tillegg ble det vedtatt å fornye tilskuddet til Verdensteatret og Vinge/Müller i fire nye år, fra 2015 til og med 2018.

Det kom inn totalt 15 søknader til fristen 1. februar. 13 av dem var søknader om førstegangstilskudd. I tillegg kom søknader fra Verdensteatret og Vinge/Müller om fornyet tilskudd.

Rådsmedlem og leder for Faglig utvalg for dans, Arne Fagerholt, mener Avdals produksjoner er et svært godt tilskudd til basisfinansieringsordningen.

- Gjennom Avdals produksjoner har Heine Avdal og hans faste samarbeidspartner Yukiko Shinozaki utviklet et markant kunstnerskap og har vekket oppmerksomhet både i Norge og i utlandet. Kunstnerduoen står for ett av de mest sentrale, vitale og ettertraktede kunstnerskapene i norsk og europeisk scenekunst, sier Fagerholt.

Avdal og Shinozaki har et uttrykk som er forankret i en koreografisk og performativ utforsking av forskjellige uttrykksmidler, materialer og miljøer. Bevegelsesspråket preges av relasjonene som oppstår mellom kroppen og de forskjellige elementene den går i møte med i hvert prosjekt. På denne måten unndrar prosjektene entydig kategorisering som dans eller teater, og snarere undersøker ulike foreninger av elementer og uttrykk på tvers av disipliner. Forholdet mellom utøver og tilskuer står sentralt, og kunstnerskapet preges av kunstnernes interesse for hvordan scenerommet kan koble sammen utøverens og tilskuerens verden.  Fra og med etableringen av deres kunstneriske virke i 2000, har Avdal og Shinozaki jevnlig mottatt støtte fra Kulturrådet. De har i tillegg blitt tildelt flerårig prosjektstøtte tre ganger siden 2007.

I tillegg til Avdals produksjoner valgte Kulturrådet å videreføre støtten til to av de gruppene som allerede er inne i ordningen, Verdensteateret og teaterkompaniet Vinge/Müller.

- Ordningens langsiktige og forutsigbare rammer har gitt Verdensteatret og Vinge/Müller nye muligheter for utviklingen av deres kunstnerskap. Det er viktig at de får anledning til å følge opp den positive framdriften, sier Fagerholt.

- Flere sterke søkere

Ordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper skal styrke scenekunstgruppenes kunstneriske virksomhet, gi økonomisk forutsigbarhet og dermed gjøre det mulig å planlegge produksjon og formidling over tid. Bevilgningen er tenkt å skulle dekke utgifter til produksjon, formidling, nettverksbygging og drift. Støtten gis som et fast årlig tilskudd i et begrenset antall år.

I statsbudsjettet for 2013 ble ordningen økt med tre millioner kroner, som var øremerket til scenekunstgrupper som arbeider med dans. Det var flere sterke søkere blant de 13 som søkte om førstegangstilskudd, fra grupper som arbeider med teater-, performance- og danseuttrykk.

- Det viser på nytt at det finnes et behov i hele den frie scenekunsten for flerårig finansiering som innbefatter drift, formidling og skapende arbeid, forteller Melanie Fieldseth, scenekunstkonsulent i Kulturrådet.

- Det er derfor viktig at alle scenekunstgrupper har anledning til å søke basisfinansiering, uavhengig av uttrykk eller sjanger, sier Fieldseth.

 

Estetisk bredde

Til sammen mottar nå ni profilerte scenekunstgrupper tilskudd fra ordningen: Verdensteatret, Jo Strømgren Kompani, zero visibility corp, impure company, Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, teaterkompaniet Vinge/Müller, Winter Guests / Alan Lucien Øyen, Verk Produksjoner og Avdals produksjoner / Heine Røsdal Avdal.

Sett under ett rommer ordningen stor estetisk bredde. Seks av disse scenegruppene – Jo Strømgren Kompani, zero visibility corp, impure company, Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, Winter Guests og Avdals produksjoner – arbeider helt eller delvis med et koreografisk, bevegelsesorientert uttrykk. Jo Strømgren Kompani og Winter Guests er kjent for også å arbeide med teateruttrykk.  Verk produksjoner har utviklet et upolert visuelt og teatralt scenisk uttrykk der skuespillerens arbeid står sentralt. Kunstnerskapet til Verdensteatret, Vinge/Müller og Avdals produksjoner kjennetegnes på ulikt vis av tverrkunstnerisk utforsking av forskjellige uttrykksmidler, materialer og verkforståelser.   


Les mer om ordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper

 

Kontaktpersoner:  

Arne Fagerholt (rådsmedlem og leder for Faglig utvalg for dans)

tlf: 92 21 99 44

Melanie Fieldseth (scenekunstkonsulent)

tlf: 21 04 58 24, melanie.fieldseth@kulturrad.no

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1142