English

Kulturutvekslingssamarbeid gjennom ES-midler: Partnerskapsseminarer i Polen og Latvia i mai

NORSK KULTURRÅD INVITERER TIL KULTURUTVEKSLINGSSAMARBEID

Kulturutvekslingssamarbeid gjennom EØS-midler: Partnerskapsseminarer i Polen og Latvia i mai
                                                                                                                                                                                          
Gjennom EØS-midlene er det kulturutvekslingsprogrammer i ti land i Europa. Dette åpner store muligheter for internasjonalt prosjektsamarbeid for norske kulturaktører. Organisasjoner, virksomheter, kommuner, fylkeskommuner m.m. kan delta som partnere i prosjekter av ulik størrelse. Eksempler på prosjekter kan være konserter, festivaler, forestillinger, utstillinger eller faglig utveksling i forbindelse med organisasjonsutvikling og kompetansebygging.
 
I mai blir det arrangert partnerskapsseminarer både i Polen og Latvia og norske kulturaktører kan delta! Deltagelse på partnerskapsseminarer er en god anledning for norske kulturaktører og mulige partnere fra mottakerlandet til å bli kjent og begynne å planlegge felles prosjekter.
 
Les mer om partnerskapsseminarene og påmelding på Kulturrådet nettsider:
 
Partnerskapsseminar i Polen 24. mai
 
Partnerskapsseminar i Latvia 28. maI
 
Håkon Halgrimsen
Rådgiver / Adviser
EØS-midlene / EEA Grants
Kommunikasjonsavdelingen


tel: +47 21 04 59 64
hakon.halgrimsen@kulturradet.no
www.kulturradet.no

KULTURRÅDET | ARTS COUNCIL NORWAY
GREV WEDELS PLASS 1
PB 8052 Dep | 0031 OSLO

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

Nyttr!
     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1146