English

Vidar Sandem er ny styreleder i Stiftelsen Danse- og teatersentrum.

 

Under organisasjonens årsmøte den 25.04.2012 ble det valgt nytt styre i Danse- og teatersentrum.

Styret 2013-2015
Vidar Sandem, skuespiller, Oslo  - styreleder
Tore Vagn Lid, regissør/auteur – Transiteatret, Bergen
Karene Lyngholm, prosjektleder/produsent, Oslo
Vigdis Lian, Generalsekretær, Oslo
Tor – Arne Ursin, instruktør, Grenland Friteater, Porsgrunn

Vara:
Guri Glans, daglig leder Jo Strømgren Kompani/ skuespiller, Oslo
Gunn Hernes, produsent, WinterGuests/Alan Øyen, Bergen

Kommentar fra daglig leder Tove Bratten:
«Vi takker vår trofaste støttespiller og tidligere styreleder, Thorbjørn Gabrielsen, som med trygg hånd har loset organisasjonen gjennom noen meget viktige og utfordrende år. Organisasjonen er nå inne i en spennende utvikling, og med Vidar Sandem har vi fått en ny dynamisk og karismatisk styreleder. Vi ser fram til å arbeide med både Sandem og det nye styret i Danse- og teatersentrum

 

Nyttår!
     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1151