English

Vidar Sandem er ny styreleder i Stiftelsen Danse- og teatersentrum.

 

Under organisasjonens årsmøte den 25.04.2012 ble det valgt nytt styre i Danse- og teatersentrum.

Styret 2013-2015
Vidar Sandem, skuespiller, Oslo  - styreleder
Tore Vagn Lid, regissør/auteur – Transiteatret, Bergen
Karene Lyngholm, prosjektleder/produsent, Oslo
Vigdis Lian, Generalsekretær, Oslo
Tor – Arne Ursin, instruktør, Grenland Friteater, Porsgrunn

Vara:
Guri Glans, daglig leder Jo Strømgren Kompani/ skuespiller, Oslo
Gunn Hernes, produsent, WinterGuests/Alan Øyen, Bergen

Kommentar fra daglig leder Tove Bratten:
«Vi takker vår trofaste støttespiller og tidligere styreleder, Thorbjørn Gabrielsen, som med trygg hånd har loset organisasjonen gjennom noen meget viktige og utfordrende år. Organisasjonen er nå inne i en spennende utvikling, og med Vidar Sandem har vi fått en ny dynamisk og karismatisk styreleder. Vi ser fram til å arbeide med både Sandem og det nye styret i Danse- og teatersentrum

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

Nyttår!
     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1151