English

«Den nye kulturpolitikken» - Video av dialogmøte

Den 14. mai arrangerte TrAP et dialogmøte under overskriften «Den nye kulturpolitikken», hvor aktører i det frie feltet i kulturlivet i Norge fikk anledning til å møte sentrale politikere fra ulike partier til paneldiskusjon om hvilken kulturvirkelighet som venter etter valget til høsten.

Dialogmøtet avdekket ikke bare de ulike partienes kulturpolitiske ståsted, men også et behov for flere møtepunkter mellom politikere og aktører i kulturlivet, samt et ønske fra politikernes side om innspill fra kulturfeltet når fremtidig kulturpolitikk skal stakes ut.

Panel: Olemic Thommessen (H), Ib Thomsen (FrP), Arild Stokkan-Grande (A), Hallstein Bjercke (V) og Johan Tønnesson (SV)
Moderator: Håkon Flemmen, kulturredaktør Klassekampen

Det ble gjort video-opptak av hele dialogmøtet, og dette er tilgjengelig i to deler på nett:

http://www.youtube.com/user/TrAPoffice?feature=watch

 

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1155