English

Strategi for kulturnæringene i Oslo - workshop 3. september

Strategi for kulturnæringene i Oslo

Invitasjon til workshop 3. september kl. 9.00-12.00.
Sted: Næringsetatens servicekontorer, Tollbugata 27


Til scenekunstnere Oslo.

Jobber du med scenekunst i Oslo? Hva skal til for at du skal kunne livnære deg forbli i Oslo med din virksomhet? Oslo trenger deg og dine innspill!

Oslo kommune ønsker at Oslo skal være en internasjonalt ledende kulturby. Som en del av dette har byråden for kultur og næring startet utarbeidelse av en strategi for vekst og verdiskapning i kulturnæringene i Oslo. Nå inviteres kulturlivet i hovedstaden til workshoper hvor vi ønsker innspill på: Hva skal til for at Oslo får et livskraftig og kreativt miljø innenfor kulturnæringene - et attraktivt miljø som tiltrekker og beholder talenter, kreative virksomheter og høykvalifisert arbeidskraft? Hvordan kan Oslo bli en bra by for deg?

DATO: Tirsdag 3. september kl 9:00-12:00 i Næringsetatens lokaler, Tollbugata 27

PÅMELDING:  Til kristin.savig@kulturmeglerne.no innen 30. august. Begrenset plass!

Send gjerne invitasjonen videre til ressurspersoner, organisasjoner og institusjoner i Oslo. Workshopene er åpne for alle, men påmelding via e-post kreves. Velkommen!

Bakgrunn:

  • Målet med strategien er å identifisere utfordringer og ta noen veivalg for å styrke Oslos attraktivitet, og på sikt ta ut verdiskapningspotensialet i kulturnæringene. Et fremtidig livskraftig og kreativt miljø innen kulturnæringene vil være av stor betydning for Oslo bys attraktivitet, som et sted å etablere virksomhet, arbeide og bo i.
  • Kulturmeglerne har fått i oppdrag å bistå kommunen i arbeidet med å utvikle strategien. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av høsten 2013, i dialog med Byrådsavdeling for kultur og næring, samt eksterne miljøer. www.kulturmeglerne.no
  • Gjennom åpne møter og en rekke workshops utover høsten vil Kulturmeglerne invitere til drøftinger og innspill fra kulturnæringene i byen. Strategien skal være ferdig i november.
  • I løpet av september vil det bli arrangert workshops med følgende temaer; Filmbyen Oslo, Kunst- og designbyen Oslo, Arkitektur, byutvikling og innovasjon, Studentbyen Oslo, Bok- og mediebyen Oslo, Scenekunstens Oslo – følg med på Facebook for dato og påmelding.


Spørsmål?  Send en epost til: kristin.savig@kulturmeglerne.no, eller kontakt Monica Larsson, mobil 97 02 24 20 eller Anne Berentsen, mobil: 99 52 44 38

 

 

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1167