English

Open call - bli med DTS på APAP i New York

Kjære scenekunstnere,
 

Danse- og teatersentrum søker kompanier til å delta på den norske båsen under APAP NYC (The Association of Performing Arts Presenters) i New York City 10-14. Januar 2014.

 

APAP NYC er en årlig konferanse og markedsplass for scenekunst og musikk, www.apapnyc.org. Over 3500 deltagere fra 28 land deltar årlig. Vi samarbeider med det norske generalkonsulatet i NYC, Nordiske partnere og kurator/produsent Wayne Ashley//kunstnerisk leder av FuturePerfect, som kjenner det nord-amerikanske markedet svært godt.

 
På samme tid som APAP foregår det tre meget viktige scenekunstfestivaler i New York:

Under The Radar http://www.undertheradarfestival.com

Coil Festival http://www.ps122.org/coil-2013/

American Realness http://www.tbspmgmt.com/AMERICAN_REALNESS_.html

 

Norsk program under APAP

Den Norske tilstedeværelsen vil bestå av:

•  Booth APAP – norsk delegasjon

•  APAP Panel Session "Norway Now, performing Arts from the northern latitudes"

•  Satellite Meeting – lunch på Scandinavia House

•  Nordisk fest

 
Ved deltagelse under APAP er det viktig at kompaniene tenker langsiktig i forhold til Nord- Amerika som et potensielt marked for sitt kunstnerskap/kompani.

 
Søknad:
Innen 7. oktober ønsker vi en kort søknad der vi ber om  følgende:
•   Beskriv hvordan dere vil håndtere en internasjonal messe. Det vil bl.a. være nødvendig å ha visittkort og god informasjon om kompaniet og forestillinger på engelsk.

•   Beskrivelse av erfaring fra internasjonalt arbeid, ambisjoner og mål for videre internasjonal satsning. Spesielt vil det være viktig å belyse deres arbeid mot det Nord-Amerikanske markedet.

•   Begrunn hvorfor og hvordan deltagelse under Apap 2014 kan bidra til å styrke deres internasjonale arbeid. Herunder hvordan dere vil bruke APAP 2014 til å jobbe opp nettverk og interesse for APAP 2015. For dere som deltok på APAP 2012-2013, sett deres erfaringer inn i dette perspektivet.

•   Budsjett ink egenandel. DTS vil kunne subsidiere hvert kompani med en andel til reise og opphold.

 
Før APAP: I forkant av messen vil det bli gitt informasjon om hva vi forventer av deltagelse på messen og under NYC oppholdet,  samt faglig oppfølging ifh til messearbeid, m.m.

Under APAP: En representant fra kompaniet må kunne være i NYC fra 09.- 14. Januar 2014.

Etter APAP: Rapport til DTS senest 1 måned etter deltagelse.
 
For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Christins Friis på 23100988 eller christina@scenekunst.no

 

Publisert: 04.10.13 11:07

 

Nyttår!
     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1174