English

Kulturrådet og DTS inviterer til informasjonsmøte: EØS-midlene og Kreativt Europa

Foto: Anneken C. Mohr

Toyboys «Love and moving movements»

 

INTERNASJONAL SCENEKUNST!

Danse- og Teatersentrum og Kulturrådet inviterer til informasjonsmøte om mulighetene for internasjonalt scenekunstsamarbeid fredag 22. november, 12.00 - 14.30.

 

Er du interessert i internasjonalt scenekunstsamarbeid? Kom og hør om hvilke muligheter som finnes for økonomisk støtte til flernasjonalt samarbeid innenfor scenekunstfeltet.

 

På møtet vil du få informasjon om muligheter til internasjonalt samarbeid gjennom EØS-midlene, og EUs nye kulturprogram – Kreativt Europa. Du vil også få høre andres erfaringer fra internasjonalt prosjektsamarbeid på scenekunstfeltet.

 

Møtet er gratis og holdes i Kulturrådet lokaler, Mølleparken 2, 0459 Oslo.

 

Påmelding innen 21. november til hakon.halgrimsen@kulturrad.no

 

Program (kan komme endringer)

 

Velkommen

 

Del 1: Internasjonal scenekunstsamarbeid: EØS-midlene og Kreativt Europa

 

  • Kulturutvekslingsprogrammene, EØS-midlene: Muligheter for scenekunst
  • EUs nye kulturprogram Kreativt Europa  

 

Pause

 

Del 2: Prosjekteksempler fra internasjonal scenekunstsamarbeid, EØS-midlene

 

  • Prosjekteksempel 1 (mer informasjon kommer senere)
  • Prosjekteksempel 2 (mer informasjon kommer senere

 

Spørsmål og svar

 

Mer informasjon:

 

EØS-midlene

I løpet av 2013 lyses det ut ca. 16 mill euro til internasjonalt kultursamarbeid i åtte land; Bulgaria, Latvia, Litauen, Portugal, Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn. Egenandelen i prosjekter er 10% - 15%.

 

Kreativt Europa er EUs nye program for samarbeid innen kultursektoren. Les mer om programmet på EU-kommisjonens egne hjemmesider.

 

Reisestøtteordninger for internasjonalt scenekunstsamarbeid

Danse- og teatersentrum administrerer Det Norske Utenriksdepartement sin reisestøtteordning for gjestespill fra norske kompanier til utlandet og kultursamarbeid med land i sør på scenekunstfeltet. Det er fem søknadsrunder i året. Tilskuddsordningene omfatter alle sjangere innen scenekunst.

 

EØS-midlene

EUs nye kulturprogram Kreativt Europa

Stikk.no: informasjon om reisestøtteordninger for internasjonalt scenekunstsamarbeid

 

Kontakt: Håkon Halgrimsen: hakon.halgrimsen@kulturrad.no /21 04 59 64/ 917 55 476

 

 


 

 

Nyttår!
     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1182