English

DTS med norske scenekunstnere i New York i januar 2014

 

 

PRESSEMELDING FRA DANSE- OG TEATERSENTRUM

 

Norske kunstnere i New York i januar 2014 – dans og teater på APAP

 

For tredje år på rad er Danse- og teatersentrum i New York under APAP med en omfattende delegasjon av norske teater- og dansekunstnere.

 

«Tilstedeværelse på APAP gir norske kunstnere en unik mulighet til å komme i kontakt med det Nord-Amerikanske markedet. En omfattende turne for de norske kunstnerne i Verdensteatret i USA og Canada i 2014 og 2015 er et eksempel på resultater av systematisk arbeid over tid ved plattformer som APAP i New York og CINARS i Canada. » Tove Bratten, daglig leder i Danse- og teatersentrum

 

Målet med tilstedeværelsen er å gi norske kunstnere som ønsker å vise sine forestillinger i Nord-Amerika en direkte tilgang til relevante miljøer innenfor deres uttrykk. For å gjøre dette så målrettet som mulig arbeider Danse- og teatersentrum med en amerikansk agent, Wayne Ashley, med spesialkompetanse på samtidsuttrykket.

 

Programmet i 2014 består av:

  1. Booth på messen APAP med 24 norske kunstnere og produsenter

  2. Norge er en del av det offisielle programmet under APAP med paneldiskusjonen "Norway Now, Performing Arts from the Northern Latitudes"

  3. Satelite Meeting. Nettverksmøte mellom norske kunstnere og amerikansk / internasjonalt scenekunstmiljø på Scandinavia House

  4. Uformelle møteplasser, fest og mingling i samarbeid med de Nordiske konsulatene i New York

De norske kunstnerne som deltar er:

Jo Strømgren Kompani, Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, Heine Avdal /Field Works, Winter Guests – Alan Øyen, Ingri Fiksdal, Transiteatret-Bergen, Verk Produksjoner, Visjoner Theater Company, Statsteatret, zero visibility corp., NONcompany, Wakka Wakka, Ane Lan

 

I tillegg er Dansens Hus med kunstnerisk leder Un-Magritt Nordset og Ice Hot Nordic Dance Platform 2014 tilstede.

 

Info om APAP:

  • APAP (The Association of  Performing Arts Presenters) er en av de største og viktigste plattformene i verden for salg og nettverksbygging innenfor scenekunstfeltet.

  • Messen finner sted i New York, USA, fra 10-14.01.2014

  • På samme tid finner de tre betydelige festivalene Under the Radar, Coil Festival og American Realness sted i New York

 

Nyttår!
     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1188