English

Invitasjon til åpent møte om den nye regjeringens gjennomgang av Norsk kulturråd

Danse-og teatersentrum : Norske Dansekunstnere : Norsk Skuespillerforbund
inviterer til: 
 
Åpent møte om den nye regjeringens gjennomgang av Norsk kulturråd

 
 
TID: Mandag 10. mars, kl 19-22
STED: Prøvesalen / Norsk Skuespillersenter, Welhavensgate 1, Oslo.
 

Regjeringen har satt igang en vurdering av grunnleggende funksjoner ved Kulturrådet.

  • Skal Kulturrådet omorganiseres? Skal arbeidsformen endres? Skal det få færre oppgaver?
  • Hvordan mener du som jobber med scenekunst finansiert gjennom Kulturrådet at det bør være?

 
H og FrP varslet en gjennomgang av Kulturrådets arbeidsform og organisering i regjeringserklæringen. Regjeringen har nå nedsatt en hurtigarbeidende utredningsgruppe og har satt frist for å komme med innspill allerede 15.mars.
Gjennomgangen springer ut fra det regjeringen betegner som en frihetsreform i kulturpolitikken, der ett av målene er økt maktspredning.
 
Utredningsgruppen skal vurdere Kulturrådets organisasjon og oppgaver, og legge frem forslag om eventuell alternativ oppgavesammensetning og andre organisatoriske modeller. De skal vurdere om det er funksjoner som bedre kan løses et annet sted, eventuelt på lokalt eller regionalt nivå. De skal også vurdere selve sammensetningen av rådet. Imidlertid skal gruppen ”ha som premiss at et Norsk Kulturråd videreføres” (sic!), samt at rådet skal være autonomt, og at det ikke skal deles opp i regionale fond.
 
Hele mandatet til utredningsgruppen, og hvilke personer som er utpekt, kan leses i denne linken til regjeringens nettsider.
 
NoDa, DTS og NSF inviterer til et felles åpent møte for å skape et rom for innspill og meningsutveksling om den fremtidige organiseringen av kunstproduksjon utenfor institusjonssektoren. Norsk kulturråd representerer den dominerende finansieringskilden og forvalteren av fri scenekunst og dansekunst overhodet. Vi ønsker at drøftingen av hva Kulturrådet skal være for sin tid, hvordan de i fremtiden skal arbeide og være organisert, skal forankres i det frie scenekunstfeltet. Derfor inviterer vi til et åpent møte i saken.
 
Vi ber dere tenke gjennom mandatet med utgangspunkt i den kunstneriske virksomheten i feltet, slik dere kjenner den.
Vi oppfordrer samtidig til å sende inn innspill til utredningsgruppen innen 15. mars.
 
Vel møtt!                                                                                    

Hilsen NSF, DTS og NoDa

 

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1192