English

Første tildeling i UD Reisestøtte for scenekunst 2014

PRESSEMELDING FRA DANSE- OG TEATERSENTRUM

Reisestøtte fra Utenriksdepartementet - scenekunst

Den første tildelingen i 2014 er klar.

Total NOK 342 300,- ble innvilget til 21 kompanier med invitasjoner til gjestespill over hele verden.

Både Jo Strømgern Kompani og Zero visibility corp. skal gjeste Festival Teatro a Corte i Torino, Italia i juli 2014.

«Festivalen ved Teatro a Corte i Italia har i 2014 nordisk profil, og har invitert to norske kompanier, Zero visibility corp. og Jo Strømgren kompani. Det vil være kunstnere fra alle de nordiske landene tilstede, og spisset innhold både kunstnerisk og faglig. Dette gir en bred norsk tilstedeværelse, og en fantastisk ramme for promotering av scenekunst fra Norge generelt » Tove Bratten, daglig leder i Danse- og teatersentrum

Hele tildelingen i første runde er publisert her:

https://www.stikk.no/reisestotte/index.php?action=1&o=7

I tillegg til den ordinære reisestøtteordningen ble det tildelt midler til ordningen for kulturutveksling med land i sør. Her fikk koreografene Marianne Skjeldal, Helle Siljeholm, Ingri M Fiksdal og Sara Christophersen støtte til prosjektet MOVING SOCIETY  i Addis Ababa, Etiopia. Det er et samarbeidsprosjekt mellom de norske koreografene og de etiopiske kunstnerne Michael Tsegaye (fotograf), Berhanu Asagrihe (billedkunstner), Agegnehu Adane (billedkunstner og forfatter) og Freweyni Giday (dokumentarfilmskaper).

Hele tildelingen for kulturutveksling med land i sør:

https://www.stikk.no/reisestotte/index.php?action=1&o=8

Info om Danse- og teatersentrum

  • Danse- og teatersentrum er et kompetansesenter og informasjonskontor for scenekunst i Norge, med fokus på fri scenekunst.
  • Et av organisasjonens hovedmål er å legge til rette for norske kunstneres internasjonale virksomhet
  • Organisasjonen er rådgiver for Utenriksdepartementet og forvalter UDs reisestøtteordninger for Norske scenekunstneres internasjonale virksomhet. 

Kontakt:
Tove Bratten tlf: 91554291 m:tove@scenekunst.no
 

 

Nyttår!
     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1195