English

Høring - Gjennomgang av Norsk kulturråd

Kulturdepartementet har sendt rapporten ”Gjennomgang av Norsk kulturråd” på høring. Rapporten er utarbeidet av en utredningsgruppe nedsatt av departementet og ble overlevert til kulturminister Thorhild Widvey 2. juni 2014.

Danse- og teatersentrum sin høringsuttalelse ligger til nedlasting her: http://danseogteatersentrum.no/pub/dts/Nasjonalt/?aid=1111

Rapport og høringsbrev kan lastes ned her:
Norsk kulturråd på høring

Publisert: 02.06.14 14:58

 

Nyttår!
     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1202