English

Open call - bli med DTS til New York i januar 2016

Foto: Lene Bang

 

OPEN CALL - NORSK SCENEKUNST I NEW YORK

 

Danse- og teatersentrum søker kompanier som ønsker å arbeide aktivt med nettverk og promotering i det Nord-Amerikanske markedet.

 

Bakgrunn

 

Fra 2011-2014 hadde vi booth under messen APAP i januar. I 2015 valgte vi å gå bort fra messen og fokusere på vårt eget nettverkspunkt «Satellite Meeting», sammen med vår amerikanske partner Wayne Ashley i Future Perfect, samt mer målrettet arbeid mot festivalene som finner sted i NY og samlingspunktene ved disse. Gjennom rapporter fra deltakerne, og direkte resultater, er dette vurdert som en god utvikling i promoteringsarbeidet i Nord-Amerika. DTS kommer ikke til å ha en norsk APAP booth i 2016.
Vi vil på samme måte som i 2015 være tilstede i New York i januar med en delegasjon norske kunstnere. Fokus blir på utviklingen av «Satellite Meeting» og nettverksarbeid under festivalene.

 

Norsk scenekunst i New York 2016
 

I Januar 2016 har vi lagt opp til følgende aktiviteter:

 

·       Satellite Meeting – med lunch på Scandinavia House (Arrangør av møteplassen er Future Perfect og DTS. Møtet blir styrt av moderator fra USA, og de kompaniene som blir en del av panelet vil bli tatt særskilt kontakt med etterhvert)

·       Seminar – Network and promotional work in North-America

·       Fest

·       Nettverksarbeid under festivalene:
Under The Radar http://www.undertheradarfestival.com
Coil Festival http://www.ps122.org
American Realness http://www.tbspmgmt.com/AMERICAN_REALNESS_.html

 

Søknad
 

Innen 10. August 2015 ønsker vi en kort søknad der vi ber om  følgende:
Beskrivelse av erfaring fra internasjonalt arbeid, ambisjoner og mål for videre internasjonal satsning. Spesielt vil det være viktig å belyse deres arbeid mot det Nord-Amerikanske markedet.

En representant fra kompaniet må kunne være i NYC fra 12.- 18. Januar 2016.

Rapport til DTS senest 1 måned etter deltagelse.
 

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Christina Friis på 23100980/99003929 eller christina@scenekunst.no


 

 

Nyttår!
     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1227