English

Bli med DTS til Tanzmesse i august

BLI MED TIL TANZMESSE

 

Danse- og teatersentrum søker kompanier som ønsker å være med til Tanzmesse i Dusseldorf, Tyskland, 31. august – 03. september

Tanzmesse er europas største messe for dansekunst og Danse- og teatersentrum vil være tilstede med en norsk booth, i samarbeid med nordiske partnere. I tillegg til informasjonsarbeidet på booth vil det arrangeres nordiske seminarer og sosiale treff under Tanzmesse, for å stimulere til godt og treffsikkert nettverksarbeid.

Link til messen:
https://www.tanzmesse.com/en/

Danse- og teatersentrum har booket booth, og vil være ansvarlig for design og logistikk ved den. For kompanier som får tilbud om å være med så kan Danse- og teatersentrum bidra med et lite bidrag til reisen pluss messeavgiften, men dere må være innstilt på å dekke en del reisekostnader, opphold og diett selv. Dessverre har vi mye strammere budsjetter enn tidligere.

Dere må selv ta med informasjonamateriale om forestillinger og kunstnerskap, og vi legger opp til bruk av ipad for individuell visning av bilder og video på booth.

En del av dere har allerede vært inne på siden til Tanzmesse ifm søknad om showcase. Det er ikke det samme som denne registreringen. Alle som er interesserte i å være på messen må melde tilbake til oss, og bli registrert via DTS.

Søknad:

Innen 20. 04 ønsker vi en kort søknad der vi ber om  følgende:

•   Beskriv hvordan dere vil håndtere en internasjonal messe. Det vil bl.a. være nødvendig å ha visittkort og god informasjon om kompaniet og forestillinger på engelsk.

•   Beskrivelse av erfaring fra internasjonalt arbeid, ambisjoner og mål for videre internasjonal satsning.

 

I forkant av messen vil det bli gitt informasjon om hva vi forventer av deltagelse på messen og under oppholdet,  samt faglig oppfølging ifh til messearbeid, m.m.

Etter Tanzmesse: Rapport til DTS senest 1 måned etter deltagelse.
 

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med

Christins Friis på 99003929 eller christina@scenekunst.no

 

Nyttår!
     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1256