English

Blir med DTS til CINARS - november 2016

Kjære scenekunstnere

Danse- og teatersentrum søker kompanier til å delta på den nordiske båsen under CINARS i Montreal, Canada, 14-20 november i år. 

CINARS er et marked som arrangeres annethvert år, og er en av de viktigste internasjonale møteplassene for programmerere, journalister og andre profesjonelle innen scenekunstfeltet. Danse- og teatersentrum har siden 2002 arbeidet tett med CINARS, både for å bygge kunnskap om den internasjonale arena og for å formidle kunnskap om norsk scenekunst internasjonalt.

http://www.cinars.org/en/biennale-2016/program/home.html

I 2016 vil Danse- og teatersentrum være tilstede under den nordiske paraplyen ”Nordics Combined” sammen med våre samarbeidspartnere fra Sverige, Danmark, Island og Finland.

Foreløpig nordisk program under CINARS:

  • Booth ”Nordics Combined” – nordisk delegasjon
  • Norsk deltagelse i det offisielle showcaseprogrammet – ikke offisielt enda
  • Nordisk fest


Ved deltagelse på CINARS er det viktig at kompaniene tenker langsiktig i forhold til Nord-Amerika som et potensielt marked for sitt kunstnerskap/kompani

Søknad:

Innen 15. august ønsker vi en kort søknad der vi ber om  følgende:

  • Beskriv hvordan dere vil håndtere en internasjonal messe. Det vil bl.a. være nødvendig å ha visittkort og god informasjon om kompaniet og forestillinger på engelsk.
  • Beskrivelse av erfaring fra internasjonalt arbeid, ambisjoner og mål for videre internasjonal satsning. Spesielt vil det være viktig å belyse deres arbeid mot det Nord-Amerikanske markedet.

 

Søknaden sendes til christina@scenekunst.no og merkes «CINARS 2016»

DTS vil kunne subsidiere hvert kompani med en andel til reise og opphold. Vi må allikevel opplyse om at vi har lavere budsjetter enn tidligere, grunnet kutt i kulturbudsjettene. Reisestøtten til kompaniene vil derfor være noe mindre enn tidligere.

I forkant av messen vil det bli gitt informasjon om hva vi forventer av deltagelse på messen og under oppholdet.

Etter CINARS: Rapport til DTS senest 1 måned etter deltagelse.
 

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Christins Friis på 23100980/99003929 eller christina@scenekunst.no

 

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1273