English

Blir med DTS til New York i januar 2017

Kjære scenekunstnere

I samarbeid med vår amerikanske partner Wayne Ashley og Future Perfect (http://futureperfectproductions.org/), søker Danse- og teatersentrum kompanier som ønsker å arbeide aktivt med nettverk og promotering i det Nord-Amerikanske markedet.
 
Fra 2011-2014 hadde vi booth under messen APAP i januar. Fom 2015 valgte vi å gå bort fra messen og fokusere på vårt eget nettverkspunkt «Satellite Meeting» samt mer målrettet arbeid mot festivalene som finner sted i NY og samlingspunktene ved disse. Gjennom rapporter fra deltakerne, og direkte resultater, er dette vurdert som en god utvikling i promoteringsarbeidet i Nord-Amerika.
 
Vi vil på samme måte som i 2015 og 2016 være tilstede i New York i januar 2017 med en delegasjon norske kunstnere. Fokus blir på utviklingen av «Satellite Meeting» og nettverksarbeid under festivalene.
 
I Januar 2017 har vi lagt opp til følgende aktiviteter:

 

  • Satellite Meeting – med lunch på Scandinavia House- - Møtet blir styrt av moderator fra USA, og de kompaniene som blir en del av panelet vil bli tatt særskilt kontakt med etterhvert.  
  • Seminar – Network and promotional work in North-America
  • Venue Tour
  • Nettverksarbeid under festivalene:

Under The Radar http://www.undertheradarfestival.com
Coil Festival http://www.ps122.org
American Realness http://www.tbspmgmt.com/AMERICAN_REALNESS_.html
 
Søknad:

Innen 10. August 2016 ønsker vi en kort søknad der vi ber om  følgende:
•   Beskrivelse av erfaring fra internasjonalt arbeid, ambisjoner og mål for videre internasjonal satsning. Spesielt vil det være viktig å belyse deres arbeid mot det Nord-Amerikanske markedet.
 
En representant fra kompaniet må kunne være i NYC fra 06.- 12. Januar 2017. (dette er foreløpige datoer, og kan endres noe)

 
For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Christins Friis på christina@scenekunst.no
 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

Nyttår!
     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1274