English

DTS sin kommentar til Regjeringens budsjettforslag for 2017

DTS kommentar til Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017.

Regjeringen Solberg sa i sin regjeringserklæring at den frie kunsten skulle prioriteres, og at man skulle stimulere til kunstproduksjon på internasjonalt nivå samt  styrke kunstnernes muligheter internasjonalt.

Lyspunktene i budsjettframlegget finner vi for  scenekunstfeltet i de hyggelige satsingene på «Det multinorske på Det Norske Teatret » og til den foreslåtte økningen med 1 mill kr til Danse- og teatersentrum som en del av Norwegian Arts Abroad *. Midlene skal gå til målrettet satsing på apparatet rundt kunstnernes internasjonalisering. Dette er vi selvsagt glade for.

Men når det er sagt så innebærer Regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2017  ingen øvrig satsing på fri scenekunst, eller scenekunstfeltet generelt slik man hadde kunnet forvente i et budsjettfremlegg som er det siste før valgåret 2017. Budsjettforslaget  innebærer derimot en realnedgang for hele  scenekunstfeltet. 

Det sier  dessverre heller ingenting  om blant annet  det viktige dokumentasjons  og arkivarbeidet som gjøres gjennom Sceneweb.no, ei heller om den uavklarte situasjonen for BIT – teatergarasjen og deres fremtid i Sentralbadprosjektet, Skuespiller- og dansealliansen blir stående på stedet hvil, det samme skjer med Grenland Friteater og teatergruppen Stella Polaris.

Avsetningen til kultursatsingen i Utenriksdepartementets regi inklusiv avsetningene til reisestøtteordningene har heller ikke blitt styrket til tross for at disse tiltakene gjennom flere år har vist seg meget effektive og treffsikre  i en verden der etterspørselen etter norsk scenekunst  er stor og økende. Det er et stort press på reisestøtteordningene og flere kvalifiserte og gode søknader må avvises stikk i strid med regjeringens mål om å styrke kunstnernes internasjonale muligheter.

 

DTS vil komme tilbake med flere kommentarer  til budsjettet i forbindelse med høringen i Stortingskomiteen. 

 

* Norwegian Arts Abroad nettverket er et samarbeidsinitiativ mellom Stiftelsen Danse- og teatersentrum, NORLA, Music Norway, Norwegian Craft, Norsk Filminstitutt,  OCA, Norsk design og arkitektursenter (DOGA)

 

Nyttår!
     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1280