English

Pressemelding - DTS til Canada med norske kunstnere og produsenter

Foto: Trine Sirnes/ Panta Rei Danseteater 

 

PRESSEMELDING FRA DANSE- OG TEATERSENTRUM

 

I kjølvannet av kronprinsparets besøk reiser norske kunstnere og produsenter til Canada for å promotere norsk scenekunst.

 

Danse- og teatersentrum reiser med en norsk nettverksdelegasjon til CINARS i Montreal, Canada, 14-20 november i år. 

 

CINARS er en møteplass og et marked for dans og teater som arrangeres annethvert år, og er en av de viktigste internasjonale møteplassene for kunstnere, programmerere, journalister og andre profesjonelle innen scenekunstfeltet. Danse- og teatersentrum har siden 2002 arbeidet tett med CINARS, både for å gi norske kunstnere tilgang til internasjonale visningsarenaer og samarbeid, samt å formidle kunnskap om norsk scenekunst internasjonalt.

 

http://www.cinars.org/en/biennale-2016/program/home.html

 

I 2016 er den norske delegasjonen tilstede under den nordiske paraplyen «Nordics Combined» sammen med samarbeidspartnere fra Danish Arts Agency, Swedish Arts Council, Dance Info Finland og Circusinfo Finland.

 

«Tilstedeværelse på CINARS gir norske kunstnere en unik mulighet til å komme i kontakt med det Nord-Amerikanske markedet. Vi ser for eksempel i UDs reisestøtteordning at invitasjoner fra scener og festivaler i USA og Canada øker, og kompanier reiser på omfattende turneer. Dette er et resultat av langsiktig arbeid på møteplasser som CINARS, samt den årlige nettverksplattformen «Satellite Meeting» i New York. Vårt mål er å gi norske kunstnere som ønsker å vise sine forestillinger i Nord-Amerika en direkte tilgang til relevante miljøer innenfor deres uttrykk» Tove Bratten, Direktør i Danse- og teatersentrum

 

Fra Norge deltar i år zero visibility corp., Ingri Fiksdal, Jo Strømgren Kompani, Panta Rei Danseteater, Wakka Wakka productions, KompaniTo, NONcompany, Haugen Produksjoner, Andrea Spreafico

 

Norske forestillinger under CINARS 2016:

PANTA REI DANSETEATER

Lullaby

HAUGEN PRODUKSJONER

Sisters 11 years later

 

Om Norwegian Arts Abroad

Danse- og teatersentrum er partner i Norwegian Arts Abroad, et nettverk for norsk kultureksport bestående av Norsk filminstitutt, NORLA, Music Norway, Office of Contemporary Art (OCA), Stiftelsen Danse- og teatersentrum, Norwegian Crafts og Norsk design- og arkitektursenter (Doga). Nettverket har som mål å promotere verdien, bredden og potensialet til norsk kunst i utlandet.  Norwegian Arts Abroad skal bidra til å øke fagfeltenes eksport og internasjonale tilstedeværelse gjennom styrking av relevante virkemidler og forvaltning.

 

Som en del av Kulturdepartementets virkemiddelapparat, og som formelle rådgivere for Utenriksdepartementet, jobber aktørene i nettverket som brobyggere mellom politisk ledelse, offentlighet, forskningsmiljøer og de øvrige norske kulturnæringer.

 

https://www.facebook.com/pg/norwegianartsabroad/about/?ref=page_internal

 

 

Info om CINARS:

 

Info om Danse- og teatersentrum

  • Danse- og teatersentrum er et kompetansesenter og informasjonskontor for scenekunst i Norge, med fokus på fri scenekunst.
  • Et av organisasjonens hovedmål er å legge til rette for norske kunstneres internasjonale virksomhet
  • Organisasjonen er rådgiver for Utenriksdepartementet og forvalter UDs reisestøtteordninger for Norske scenekunstneres internasjonale virksomhet. UD støtter den norske tilstedeværelsen under CINARS. 

 

 

 

 

 

 

Nyttår!
     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1287