English

OPEN CALL - TANZMESSE 2018

Kjære dansekunstnere,

Danse- og teatersentrum inviterer kompanier som ønsker å være med til Tanzmesse i Düsseldorf, Tyskland, 29. august – 01. september til å søke om deltagelse. www.tanzmesse.com


Tanzmesse er Europas største messe for dansekunst og Danse- og teatersentrum vil være tilstede med en norsk booth, i samarbeid med nordiske partnere. I tillegg til informasjonsarbeidet på booth vil det arrangeres nordiske aktiviteter og sosiale treff under Tanzmesse, for å stimulere til godt og treffsikkert nettverksarbeid.
  
Danse- og teatersentrum har booket booth, og vil være ansvarlig for design og logistikk ved den. For kompanier som får tilbud om å være med så kan Danse- og teatersentrum bidra med et lite bidrag til reisen pluss messeavgiften, men dere må være innstilt på å dekke en del reisekostnader, opphold og diett selv. Dessverre har vi mye strammere budsjetter enn tidligere. 
 
Dere må selv ta med informasjonsmateriale om forestillinger og kunstnerskap. 
 
Obs: En del av dere har allerede vært inne på siden til Tanzmesse ifm søknad om showcase. Det er ikke det samme som denne registreringen. Alle som er interesserte i å være på messen må melde tilbake til oss, og bli registrert via DTS. 
 
Søknad:
Innen 04. mai ønsker vi en kort søknad der vi ber om følgende:
# Beskriv mål og ønsker en deltagelse ved Tanzmesse. Det vil bl.a. være nødvendig å ha visittkort og god informasjon om kompaniet og forestillinger på engelsk.
# Beskrivelse av erfaring fra internasjonalt arbeid, ambisjoner og mål for videre internasjonal satsning. 
 
Søknaden sendes til christina@pahn.no og merkes «TANZMESSE 2018»

DTS vil kunne subsidiere hvert kompani med en andel til reise og opphold.
I forkant av messen vil det bli gitt informasjon om hva vi forventer av deltagelse på messen og under oppholdet.
Etter Tanzmesse: Rapport til DTS senest 1 måned etter deltagelse. Dere vil motta et eget skjema.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Christins Friis på 23 10 09 80 / 99 00 39 29 eller christina@pahn.no

 

Publisert: 10.04.18 14:45

 

Nyttår!

Tori Wrånes - Ældgammel Baby
Foto: Anders Sune Berg

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1305