English

OPEN CALL - CINARS 2018

Kjære scenekunstnere,

Danse- og teatersentrum søker kompanier som ønsker å være med i den nordiske båsen under CINARS i Montreal, Canada, 12-17 november i år.  www.cinars.org

CINARS er et marked som arrangeres annethvert år, og er en av de viktigste internasjonale møteplassene for programmerere, journalister og andre profesjonelle innen scenekunstfeltet. Danse- og teatersentrum har siden 2002 arbeidet tett med CINARS, både for å bygge kunnskap om den internasjonale arena og for å formidle kunnskap om norsk scenekunst internasjonalt. 

I 2018 vil Danse- og teatersentrum være tilstede under den nordiske paraplyen ”Nordics Combined” sammen med våre samarbeidspartnere fra Sverige, Danmark og Finland.

Foreløpig nordisk program under CINARS

# Booth ”Nordics Combined” – nordisk delegasjon
# Offisielt showcaseprogram – ikke offisielt fra CINARS enda
# Nordisk fest
# Faglig program og nettverksbygging

Ved deltagelse på CINARS er det viktig at kompaniene tenker langsiktig i forhold til Nord-Amerika som et potensielt marked for sitt kunstnerskap/kompani

Søknad:
Innen 23. mai
ønsker vi en kort søknad der vi ber om følgende:
# Beskriv mål og ønsker en deltagelse ved CINARS. Det vil bl.a. være nødvendig å ha visittkort og god informasjon om kompaniet og forestillinger på engelsk.
# Beskrivelse av erfaring fra internasjonalt arbeid, ambisjoner og mål for videre internasjonal satsning. Spesielt vil det være viktig å belyse deres arbeid mot det Nord-Amerikanske markedet.

Søknaden sendes til christina@pahn.no og merkes «CINARS 2018»

DTS vil kunne subsidiere hvert kompani med en andel til reise og opphold.
I forkant av messen vil det bli gitt informasjon om hva vi forventer av deltagelse på messen og under oppholdet.
Etter CINARS: Rapport til DTS senest 1 måned etter deltagelse. Dere vil motta et eget skjema.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Christins Friis på 23 10 09 80 / 99 00 39 29 eller christina@pahn.no

 

Publisert: 10.04.18 15:45

 

Nyttår!

Cirka Teater - Garage
Foto: Lars Opstad

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1309