English

Arbeidet med UD sin reisestøtteordning videreføres

DTS fortsetter sitt arbeid som forvalter av UD sin Reisestøtteordning for profesjonelle scenekunstnere. Dette gjelder både 02- og 03-områdene.

Det er bestemt at ordningen skal videreføres med utgangspunkt i dagens avtale, men med varighet i tre år.  Avsetningen er pt ikke avklart fra Utenriksdepartementets side ennå, men vi kommer tilbake med summene så snart disse foreligger. Søknadsfristene vil være de samme som tidligere. Arbeidet med å sette sammen et nytt Fagutvalg igangsettes nå i januar.

Publisert: 03.01.07 16:05

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=139