English

Stemmeworkshop i tre deler med Jean-René Toussaint, Stemwerk

Lørdag 28. april- søndag 6. mai blir det arrangert 3 workshops,( primært for folk som jobber i scenekunstfeltet), med Jean-René Toussaint, Stemwerk.

Stemwerk (som betyr stemmearbeid) holder til daglig til i Rotterdam.
Jean-René er svært ettertraktet og anerkjent internasjonalt. Han har spesialisert seg innenfor arbeidet med det han kaller ”Primitive Voice”, og tar utgangspunkt i den rå upolerte stemmen vi alle er født med. Arbeidet er fysisk. Du lærer å uttrykke deg og ”være” på en ekte, personlig og direkte måte. Dette er ikke et sangkurs, men en sjanse til å oppdage din egen stemme på nytt. Du trenger ikke å forberede noe. Kom som du er!
Kursene blir som følger:
 
1st weekend 1st workshop;( 28.-29. april ):
An approach of the primitive voice
During this workshop the roots of our social voice are reached, crossed and developed. Discovering unknown (rather forgotten) feelings and perceptions. This intensive training surprises us by its developments: the tiredness is gone, the sensitivity is growing, the voice opens.

2nd workshop, five days, (30. april-4. mai ):
The voice as a tool for being nomad again
Being movable again, being on the way, using our changeable qualities. Daring to be emotional, taking support from where we are coming from, losing our obsession of goals. Through the qualities and availabilities of the body and openness of the mind, getting able to discover new processes. The best way to be ourselves is to be, each moment, different. We are building our stability by being constantly on the move. Losing a certain control perhaps, but getting back who we are.


2nd weekend, 3rd workshop,( 5.-6. mai ):
Extraordinary Voices
Playing, experimenting and learning from “impossible” voices. Divers harmonics, Tibetan voices, open throat of the Bulgarian female songs, giving birth to vibrations, several sounds and tunes at a single time. Discovering other places of the voice in the body, another sensation of breathing, different relation with the room or simply with others…. Through the voice. this workshop is a first step to learn to travel in ancient cultures, in past civilisations, in forgotten memories, in incredible rituals. Two days… they can be an open door to another way to open the mouth.


Praktisk
1.og 2. workshop vil gå på dagtid (10-17) på Scenehuset på Majorstua. (Bogstadvn.49)
3. workshop, vil finne sted på Rom for Dans (Marstrandgt.8 v/ Black Box) fra kl 09-16.
Ved påmelding, bes innbetalt et depositum på kr. 200,- for helgekurs og kr. 500,- for fem-dagers kurs til Marianne Skjeldal, kontonr: 6219.56.36023.( Merk betalingen ”Stemwerk” og
”1., 2. eller 3. workshop.”) Det er også mulig å kombinere det første kurset med det andre osv. Da betaler du depositum for begge kursene. Påmeldingen er bindende.
Depositumet kan ikke tilbakebetales v/ eventuell avmelding.
Det er søkt støtte fra Kulturrådet og Fond For Utøvende Kunstnere for å kunne redusere kursavgiften for deltakerne og endelig kursavgift vil bli satt ved tilsagn/avslag i midten av mars/overgang april. Kursavgiften vil ikke under noen omstendigheter overstige kr 1200,- pr helg og kr. 2700,- for fem-dagers-kurs.

Ring eller mail gjerne for mer info og påmelding.
Kontaktperson: Marianne Skjeldal , Tel: 41567137, e-post: mskjeld@broadpark.no

 
Om Jean-René Toussaint og hans Stemwerk


Jean-René Toussaint har gjennom livet virket som skuespiller, regissør, terapeut, teater- og stemme lærer. Han har utviklet sitt stemmearbeide gjennom de siste 20 årene, og i 1991 grunnla han det som i dag er Stemwerk.
Han har samarbeidet med kunstnere som  J e r z y   G r o t o w s k i ,   Bob  W i l s o n ,     A n n i c k   N o z a t i ,   spillt på blant annet  F e s t i v a l   d A v i g n o n ,  og jobbet med kompanier som  T h e a t r e   d e   R a d e a u ,   T h e a t r e   d e   F e u ,    T h e   L i v i n g   T h e a t r e ,   B r e a d   a n d   P u p p e t   T h e a t r e   og    R o y   H a r t   T h e a t r e   for å nevne noen .  Han er inspirert av Jerzy Grotowski og tekstene til Antonin Artaud.
Røttene for hans tilnærming til stemme-arbeid er utviklet gjennom mange års arbeide med døve. Gjennom disse erfaringene oppdaget han viktigheten av den fysiske erfaringen av lyd og ble fascinert av ”raw sound” ; den primitive stemmen, upolert og upåvirket av sosiale normer, verdier og kultur.

Stemmen; vi kommuniserer med den, og noen av oss kan lage kunst med den. Men hva vet vi egentlig om stemmen? Jean-Renés filosofi er bygget rundt hvordan vi alle kommer til verden med et skrik.
Lyden vibrerer i kroppen og barnet får lyd tilbake fra omgivelsene. En baby lytter med hele kroppen. Det er dette vi voksne kan lære igjen med Stemwerk. Den primitive stemmen er rå, personlig og ren.
Ved en slik fysisk tilnærming som i Stemwerk-arbeidet, løsner du stemmen gjennom å være i bevegelse, og med stemmen vekker du kroppen. Slik åpner du opp for uendelig av uttrykksmuligheter og du lærer å uttrykke deg og ”være” på en ekte, personlig og direkte måte.

Leilighet sentralt i Oslo søkes
til Jean-René Toussaint m/fam fra 27. april - 7. mai, i forbindelse med stemmeworkshop med Stemwerk samme periode. 1 seng + 2 madrasser på gulv er helt fint.
Kontakt: Marianne Skjeldal, 41567137/ mskjeld@broadpark.no


Publisert: 20.02.07 09:53

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=201