English

Dramatikerens plass i den frie scenekunsten

Det Åpne Teater skal 12. mai (kl. 12.00 -14.30) ha et seminar hvor samarbeidsforholdene mellom dramatikere og det frie scenekunstfeltet skal belyses.

Seminaret skal fokusere på praktisk erfaringsmateriale fra dramatikere og frie grupper som har møtt konkrete problemstillinger i samarbeidsprosessen sin.  Dramatikerforbundet er kontaktet, og utfordret til å legge fram forslag til nye retningslinjer for det juridiske i slike samarbeid.

Mange frie grupper ønsker å jobbe med folk som kan skrive, og for mange dramatikere kan det frie feltet være en kjærkommen mulighet til å få teksten sin oppført. Til syvende og sist tjener begge parter, og ikke minst det store, unge publikummet som de frie gruppene når ut til, på at ny norsk dramatikk blir mye spilt.


Hvilke problemstillinger kan i så fall dukke opp? Er det i det hele tatt mulig å sikre et godt resultat? Hva er forskjellen på å skrive for det frie feltet kontra institusjonsteatrene? Hvem eier materialet, juridisk og emosjonelt, på de ulike stadiene i samarbeidsprosessen? Hva kan vi endre for at flere skal få lyst til å samarbeide?


Paneldeltakere:

Maria Tryti Vennerød, dramatiker  

Monica Borg Fure og Terje Ranes (Ergo;ego Blendwerk)frigruppe

Scenekunstbruket

Guri Glans, (Teater Joker) frigruppe  


Ordstyrer:

Idalou Larsen  


Seminaret er gratis! OBS: Begrenset antall plasser!

Påmelding: silje@detapneteater.no eller 45229370 innen 8. mai.

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=230