English

Figurteateret i Nordland søker nye samprodusenter

Har du en idé til en figurteaterforestiling? Planlegger du en produksjon og mangler en samarbeidspartner? Søk Figurteateret i Nordland (FiN) om samproduksjon!

FiN tilbyr arbeidsopphold i rolige og konsentrerte omgivelser i hjertet av Lofoten, prøve- og visningslokaler, teknisk utstyr, regi- og dramaturgisk bistand, økonomisk støtte til produksjon og turné i Nordland Fylke. Tilbudet gjelder grupper/enkeltpersoner som arbeider med dukke-, figur-, objekt- og billedteater og andre relaterte scenekunstuttrykk.  

Søknadsfrister: 15. mars og 15 september hvert år.
FiN kan nå tilby co-produksjon i 2008 og 2009.
 
Søknadsskjema, krav til søknad, våre tilbud og samarbeidsbetingelser finner du her.
Med vennlig hilsen
Figurteateret i Nordland
J.M. Johansens vei 23
8340 Stamsund

Tlf: 7605 4050 / 7605 4055
E-post: figurteateret@figurteateret.no

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=231