English

Kurs i Max/MSP-programmering for teater/performance i april

Kurset "Max/MSP-programmering for teater/performance og installasjon" er praktisk rettet mot å programmere et system for lydavvikling, interaksjon, distribusjon og spatialisering i en prøve-og performance-situasjon. Det vil bli lagt vekt på at programmeringen blir gjort så effektiv og modulær som mulig, slik at systemet lett kan modifiseres og utbygges etter den enkeltes behov.

Deltagerne må være kjente med grunnleggende programmering i Max/MSP og noe PA/audio-teknikk. Alle deltagerne bør ha en PC (Windows/Mac) med Max/MSP installert, samt et audiointerface (helst) eller lydutgang, men det er mulig å låne maskiner på NOTAM. Deltagere som ønsker å delta men som ikke har den aktuelle forkunskapen i max/msp kan kontakte NOTAM for nødvendige egenstudier i forkant av kurset.

Deltakerne vil selv få programmere modulene i systemet, og det vil bli gitt veiledning både på kollektiv og individuell basis med de særskilte moduler.

Hvis tiden strekker til kan det også tilbys veiledning til programmering av egne prosjekter.

Antall deltakere: 12
Varighet: 5 dager, kl. 10:00 - 1600
Dato: 23. - 27. april, 2007
Lærer: Sven Erga  
Pris: 2 500 Kr.


For detaljert informasjon om kurset:
http://www.notam02.no/notam02/kurs-max-scene.html


Her er en kort oversikt over tema som vil bli gjennomgått:

Dag 1:
Scenisk lyd, Planlegging og kartlegging av programmeringsarbeidet, Presentasjon av eksempler i Max/MSP, Modulær programmering, del 1, Kartlegging av de viktigste modulene i vårt avviklingssystem, Programmering av inngangsmodulen

Dag 2:
Modulær programmering, del 2, Programmering av samplingsmodulen, Programmering av lydfil-avspilleren

Dag 3:
Distribusjon av signaler, Programmere en modul for signalbehandling, Høyttalerplassering og spatialiseringsteknikker, Praktisk øvelse: Oppsett av inn- og utgangsrouting i en mikser, Programmering av utgangsmodulen

Dag 4:
Programmering av kontrollmodulen, Fjernstyring av Max via MIDI, Fjernstyring av eksternt apparatur fra Max via MIDI

Dag 5:
Programmere en modul for høyttalerdistribusjon med Ambisonics


 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=242