English

Ut på tur - dialogseminar, påmeldingsfrist 11. september

Et seminar om veien fra idé til turné.

I samarbeid med Norsk skuespillersenter, skal Norsk scenekunstbruk/Danse- og teatersentrum arrangere seminar tirsdag 18. september fra 10:00-15:00 på Skuespillersenteret.


Hva skjer fra en kunstnerisk idé fødes til den ender, eventuelt ikke ender, på turné i Norsk scenekunstbruk og Den kulturelle skolesekken?

Hvilke muligheter har scenekunstnere som ønsker å dra på turné?
Hva er det viktig å tenke på hvis man ønsker å lage en turnéforestilling?
Hvordan fungerer Norsk scenekunstbruk og Den kulturelle skolesekken?
 
Vi får høre Peder Opstad fra Teater Grimsborken sine erfaringer etter seks år med aktiv turnering i Scenekunstbruket. Kjell Moberg fra Nie kommer for å fortelle om erfaringer fra turnéer i inn- og utland. I tillegg kommer arrangør Maria Bang fra Turnéorganisasjonen Hedmark. Har dere spørsmål til oss i Scenekunstbruket, til grupper som har vært mye ute på turné eller til fylkene, er dette et møtested der dere kan få svar.

Tid: tirsdag 18. september 2007, varighet: 10:00 – 15:00, inkludert en times lunsj
Arrangør: Danse- og teatersentrum/Norsk scenekunstbruk i samarbeid med Skuespillersenteret
Sted: Skuespillersenteret, Welhavensgate 1 i Oslo
Pris: 100,- inkludert enkel lunsj
Målgruppe: scenekunstkompanier og frilansere
Påmeldingsfrist: tirsdag 11. september.
Påmelding skjer her
For mer informasjon om påmelding og seminarsted se Skuespillersenter

For mer informasjon om seminaret, kontakt Norsk scenekunstbruk/Danse- og teatersentrum, Guri Birkeland: guri@scenekunst.no, 23 10 09 84 Publisert: 22.08.07 12:20

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=323