English

Ledige stillinger ved Henie Onstad kunstsenter

Henie Onstad kunstsenter er en ledende arena for nasjonal og internasjonal samtidskunst med et aktivt utstillingsprogram, en sentral kunstsamling, samt aktiviteter innen musikk, performance m.m. For å kunne opprettholde et aktivt utstillingsnivå og gjennomføre ambisjonen om å reetablere senteret som tverrkunstnerisk arena med internasjonal orientering, ønsker kunstsenteret å styrke den faglige staben med en kurator og en musikk-og arrangementskoordinator.

KURATOR  
50 %-stilling
 Stillingskode 1010, Amanuensis

Kunstsenteret ønsker å styrke den faglige staben med en kurator i 50 % stilling med kompetanse på samtidskunst. De formelle krav til stillingen er magistergrad/hovedfag i kunsthistorie eller annen relevant utdannelse innen beslektede fagområder. Kunstsenteret åpner også for ansettelse av søkere som ikke fyller de formelle kravene dersom særlige grunner tilsier det. Under stillingen ligger ansvarsområdene planlegging og gjennomføring av utstillinger, samlingsforvaltning og øvrig deltakelse i kunstsenterets arbeid.

Kunstsenteret søker en person med grundig kjennskap til billedkunst fra det 20.århundre og  i dag. Erfaring fra utstillingsvirksomhet og museumsarbeid og/eller annet arbeid med samtidskunst er en nødvendighet. Vi ønsker en nytenkende, fleksibel og faglig dyktig person som skal være med på å videreutvikle kunstsenteret og møte utfordringene som ligger foran oss.

Søknadsfrist 1. oktober 2007.

Stillingen inngår i kunstsenterets fagavdeling. For nærmere opplysninger, kontakt sjefskurator Caroline Ugelstad, tlf. 67 80 48 90

Søknad sendes til Henie Onstad kunstsenter, Sonja Henies vei 31, 1311 Høvikodden eller på e-post.

 

MUSIKK- OG ARRANGEMENTSKOORDINATOR 
50 %-stilling,  ett års engasjement
St. kode 1113, Prosjektleder

Henie Onstad kunstsenter skal reetableres som arena for tverrkunstneriske opplevelser og diskusjon, med internasjonal orientering. Det er ønskelig å styrke den faglige staben med en musikk- og arrangementskoordinator i 50 % stilling, som skal ha ansvar for å initiere, igangsette og gjennomføre konserter og andre kunstneriske arrangementer på kunstsenteret. Under stillingen vil det ligge planlegging og produksjon av et årlig konsert- og arrangementsprogram - innbefattet kunstsenterets nysatsning Høvikodden LIVE. Stillingen skal også arbeide for å profesjonalisere kunstsenterets utescene og Studio som konsert- og arrangementsscener, og levendegjøre arrangementsdelen av kunstsenterets arkiv.

Kunstsenteret søker en person med relevant utdannelse og erfaring fra lignende arbeid. Interesse for musikk, samt et godt nettverk innen nasjonalt og internasjonalt fagmiljø er en stor fordel. Vi ønsker en nytenkende, fleksible og faglig dyktig person som skal være med på å videreutvikle kunstsenteret og møte utfordringene som ligger foran oss.

Søknadsfrist 1. oktober 2007.

Stillingen inngår i kunstsenterets fagavdeling. For nærmere opplysninger, kontakt sjefskurator Caroline Ugelstad, tlf. 67 80 48 90.

Søknad sendes til Henie Onstad kunstsenter, Sonja Henies vei 31, 1311 Høvikodden eller på e-post.

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=331