English

Utlysing av prosjektmidler fra Norsk kulturråd

Kulturelle endringsprosesser og samtidskunsten

Kulturelle endringsprosesser og samtidskunsten
Utlysing av prosjektmidler
 
Norsk kulturråd ønsker å styrke den kritiske refleksjonen omkring endringsprosesser i samtidskunsten knyttet til temaene globalisering og internasjonalisering. Det lyses nå ut midler til utstillinger, publikasjoner, workshops, seminarer og andre kunstformidlingsprosjekter som reflekterer omkring disse temaene. Se fullstendig utlysingstekst på Norsk kulturråds hjemmeside www.kulturrad.no
 
Nærmere opplysninger fås i Norsk kulturråd, Grev Wedels plass 1, Pb101 Sentrum, 0102 Oslo, tlf. 22 47 83 30. Kontaktperson er Birgit Bærøe, tlf. 21 01 43 21, e-post: birgit.baroe@kulturrad.no
 
Søknadsfrist: 15. oktober 2007

Publisert: 01.10.07 13:50

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=342