English

Pressemelding fra Danse- og teatersentrum

Statsbudsjettett 2008

Statsbudsjettett 2008                                                                                                                                                Oslo 05.10.07
PRESSEMELDING FRA DANSE- OG TEATERSENTRUM

Behersket glede – men store forventninger!
Danse- og teatersentrums forventninger til statsbudsjettforslaget for 2008 var knyttet opp til følgende:
-    styrking av fri scenekunsts infrastruktur, der vi prioriterer basisfinansieringen for fri scenekunst i tråd med kulturløftets punkt 8. (s 11/St prp 1- 2007-2008)
-    styrking av formidlingsnettverket Norsk scenekunstbruk

Vi er fornøyd med budsjettforslaget når det gjelder økt styrke til enkeltgrupper, som eksempelvis Stella Polaris, Stellaris Dansteater og Grenland Friteater, og med at Norsk kulturråds støtteordninger for fri scenekunst er styrket med tre millioner fordelt på dans, fri scenekunst og gjestespillstøtten. Vi er også svært tilfreds med det løftet Dansens Hus får som vår nasjonale scene for dans. Vi er også svært glade for presiseringen av hvem med fast statlig støtte som inntil videre kan søke prosjektmidler i Norsk kulturråd.(s 61. Post 55 Norsk kulturfond) Denne passusen fra budsjettforslaget i fjor har skapt stor uro og usikkerhet i miljøene. Vi ser også frem til gjennomgangen av Kulturrådet og forventer at man her vil inkludere de miljøene de forskjellige ordningene er til for.

Ut over dette registrerer vi at Basisfinansieringen for fri scenekunst (post 74, under kap 320) ikke styrkes i 2008 budsjettet. Det var ni kompanier som søkte støtte under denne ordningen, og det er kun plass til to kompanier, i dag Verdensteatret og Jo Strømgren kompani. Her hadde vi en klar forventning om en tydelig opptrapping. Det er også skuffende at man ikke ser det arbeides som gjøres over hele landet i Norsk scenekunstbruk. I flere år har eksempelvis Finnmark fylke ønsket å delta i nettverket, men deltagelse av nye fylker krever økte tilskudd.  Vi registrerer også at de programmerende scenene – arenaene for fri scenekunst Black Box Teater, BIT- Teatergarasjen og Teaterhuset Avantgarden heller ikke styrkes. Slik vi leser budsjettforslaget er det grunn til å tro at den bebudete stortingsmeldingen om scenekunst vil se det frie scenekunstfeltet – produksjon, formidling og arena i en helhetlig sammenheng og vi har derfor store forventninger til denne meldingen og til statsbudsjettet for 2009.

Tove Bratten, daglig leder

Publisert: 05.10.07 13:18

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=348