English

Den Norske Opera har opprettet "Scenerommet".

- et ressurs- og kompetansesenter

Den Norske Opera har opprettet et ressurs- og kompetansesenter, "Scenerommet". Formålet er å formidle kunnskap om og styrke mulighetene for produksjon av musikk- og danseteater samt konserter, ved å bistå med kompetanse og utstyr til produksjonsmiljøene i Norge.

Les mer om Scenerommets tilbud på: www.operaen.no/sw11981.asp

Vi skal bygge opp et nettverk av brukere og samarbeidspartnere som er interessert i Scenerommet og tjenestene våre, og sender derfor ut denne henvendelsen til en del utvalgte mottakere.

Er du, eller den institusjonen du representerer, interessert i å være med i dette nettverket?

Du vil motta informasjon og tilbud fra Scenerommet underveis når dette blir utviklet.
Å være med i nettverket innebærer ikke noen forpliktelser.

Hvis du kjenner til andre i ditt miljø som kan ha interesse for Scenerommet, ser vi gjerne at du sender denne informasjonen videre til rette vedkommende.

Hvis du/dere er interessert i å være med i Scenerommets nettverk, ber vi om at du sender en e-post til undertegnede med informasjon om navn, organisasjon/firma/gruppe, e-postadresse og gjerne telefonnummer!

Med vennlig hilsen
Den Norske Opera

Fredrik Glans
Koordinator Scenerommet
fredrik.glans@operaen.no

Publisert: 05.10.07 13:32

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=349