English

Rapport om produsentrollen innen fri scenekunst

Living Arts har utredet behovet for profesjonelle produsenter i den frie scenekunsten


Utvikling og profesjonalisering av produsentleddet er et av hovedsatsningsområdene til Norsk Kulturråd i følge Scenekunstutvalgets strategiplan for 2006-2009. For å se nærmere på produsentrollen og behovene til aktørene i feltet, fikk Living Arts støtte av Kulturrådet til å utforme en spørreundersøkelse. Den har nå resultert i en rapport og et påfølgende oppfølgingsseminar 22 februar 2008 . Påmelding til seminar


Papporten i pdf format

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=412