English

Kunstløftet

Norsk kulturråd har satt i gang Kunstløftet

Norsk kulturråd har satt i gang Kunstløftet – et initiativ for å styrke kvaliteten på kunst og kultur for og blant barn og unge. Det er lyst ut prosjektmidler med søknadsfrist 1.april 2008.  Fullstendig utlysningstekst finner du på kulturrådets hjemmesider: www.kulturrad.no

Vi ønsker å stimulere kunstnere, kunst–formidlere og andre profesjonelle aktører til dialog og samarbeid om prosjekter som kan gi mer kunnskap, flere arenaer og nye måter å produsere og formidle kunst til et yngre publikum. Kunstløftet er tverrfaglig og inviterer til prosjekter innen alle kunstområder.
 
Vi ser spesielt etter spennende tilbud for de yngste fra O – 6 år og prosjekter som fanger opp det språklige og kulturelle mangfoldet innen barne– og ungdomskultur.

Har du ideer til prosjekter som kan være aktuelle for Kunstløftet så ta en titt på våre hjemmesider eller kontakt prosjektleder Silje Engeness: silje.engeness@kulturrad.no / 22 47 83 39 for mer informasjon.
 

Publisert: 27.02.08 12:21

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=420