English

Kulturutvekslingsfondet

-muligheter for polsk samarbeid

Den 7. februar i år ble Kulturutvekslingsfondet lansert i Warszawa. Fondet gir polske kulturaktører, institusjoner og organisasjoner mulighet til å søke midler til samarbeid med minst én partner fra et av giverlandene Norge, Island eller Liechtenstein. Norske aktører kan selv ta initativ til prosjekter.

Kulturutvekslingsfondet forvaltes av det polske kulturdepartementet, som har opprettet en egen hjemmeside for fondet.
På siden er det også opprettet en database for partnersøk.

Søknadsfrist 16.juni 08.

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=438