English

Stort dokumentasjonsprosjekt

DTS starter en omfattende dokumentasjon av det frie sceniske feltet

Danse- og teatersentrum (DTS) har lenge vært opptatt av dokumentasjon og formidling av den frie scenekunsten i Norge, og nå har vi fått midler til å starte opp et treårig prosjekt som fokuserer på disse interessene. Vi har mottatt 1,2 millioner fra Norsk Kulturråd og arbeidet er allerede i gang.

Dokumentasjon
40 år av norsk scenekunsthistorie er svært mangelfullt dokumentert og derfor bare i begrenset omfang tilgjengelig for fagfolk og andre interesserte. En konsekvens av dette er at bevisstheten og kunnskapen om den frie scenekunsten som ett kunsthistorisk felt generelt sett er svak, og trenger følgelig sårt en opprustning. DTS’ dokumentasjonsprosjekt vil forhindre at hukommelsen om dette kunstfeltet forsvinner.

Materiale fra 1960-tallet frem til i dag skal altså samles inn, analyseres og arkiveres. Vi skal fremskaffe både muntlig, skriftlig og audiovisuelt stoff om og av grupper, arenaer, enkeltproduksjoner, kunstnere og andre fagfolk som har vært og er en del av det frie scenekunstfeltet i Norge. Videre skal dette tilgjengeliggjøres for publikum gjennom et digitalt arkiv.


Database
Arkivet vil presentere verk, kunstnerskap, historikk og aktivitet gjennom en egen portal på Internett. Portalen vil være inngangen til en nasjonal scenekunstdatabase med informasjon om tilnærmelsesvis all scenekunst i Norge – med andre ord både store og små institusjoner, og enkeltgrupper, kunstnere og andre fagfolk. Databasen skal være tospråklig (norsk og engelsk) slik at både norske og internasjonale kunstnere, forskere, studenter, publikum og andre interesserte lett kan finne frem til kunnskap om norsk scenekunst og dens utvikling i Norge.

Databasen vil fungere både som et formidlingsverktøy for aktuelle produksjoner og som et dokumentasjonsverktøy med så uttømmende informasjon som mulig. På sikt skal den inngå i et større fellesskap av informasjonsressurser på tvers av fagfelt og kunstneriske domener. Det vil legges til rette for effektiv utveksling av informasjon med andre databaser på beslektede felt, blant annet bibliotek- og museumsdatabaser.

Samling av informasjon om hele det norske scenekunstfeltet på ett sted, vil styrke formidlingen og bevaringen av scenekunstarven. Totalt sett vil dette prosjektet være et stort løft for hele kultur-Norge.

Alle henvendelser om prosjektet kan rettes til Elisabeth Leinslie, tlf. 41 00 21 40 eller e-post: elisabeth.leinslie@scenekunst.no

Dokumentarfilm
Parallelt med dette vil vi også produsere en dokumentarfilm om sentrale kunstnerskap som har påvirket, inspirert og utviklet kunsten i det frie scenekunstfeltet over flere år. Målet er at dette skal bli en film som vises på en riksdekkende TV-kanal.


Prosjektgruppen
Danse- og teatersentrum har satt ned følgende prosjektgruppe:
Elisabeth Leinslie – teaterviter og skribent
Håkon Bjørge Vestli – bibliotekar
IdaLou Larsen – journalist og teaterkritiker
John Sullivan – filmregissør og dokumentarist
Tove Bratten – daglig leder, DTS
Ådne Sekkelsten – avdelingsleder, Norsk scenekunstbruk (prosjektleder)

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=465