English

Produksjonsmidler til scenekunst i Den kulturelle skolesekke 2008

Det vil bli avsatt spillemidler til produksjon av scenekunst i Den kulturelle skolesekken også i 2008.

Hvilken institusjon som skal forvalte disse midlene, vil bli klart i slutten av juni.
Det vil i god tid bli gitt nærmere informasjon om søknadsfrist og kriterier for disse midlene.

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=468