English

Workshop, kurs og konferanse

-Butho i Spania og "Performing Arts Training Today" i Slovenia mm.

IMAGE-MAKING LABORATORY
Workshop med David Lakein i Berlin & Stolzenhagen 11-15.aug
For mer info og påmelding her

Butoh workshop, 30.sep til 1.mai i Spania
Kurset går over 7 mnd og retter seg mot dansere og skuespillere.
For info og påmelding her

"Performing Arts Training Today" 24-27.oktober  i Bovec, Slovenia
Konferansen tar for seg ulike metoder og teknikker, diskusjoner om feltet, etablere og viderutvikle kontaktnett, og ikke minst legge grunnlaget for fremtidige nettverk og samarbeid. For mer info og påmelding her

 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=469