English

Produksjonsmidler til scenekunst i Den kulturelle skolesekken

Søknadsfrist 1.sept.

Norsk kulturråd fått i oppgave å dele ut 1,5 millioner kroner til produksjon av scenekunst i Den kulturelle skolesekken for skoleåret 2008/2009.
For mer detaljert informasjon om hva slags prosjekter det kan søkes midler til, hvem som kan søke samt søknadsskjema, les her på Norsk Kulturråds side.

Den nasjonale aktøren for formidling av scenekunst i DKS er Norsk Scenekunstbruk. 

 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=488