English

BARNEDRAMATIKK

- kr. 150 000,- til det beste teaterkonseptet for barn -

Norsk Dramatikkfestival, Norske Dramatikeres Forbund og Norsk scenekunstbruk ønsker å stimulere frie sceniske grupper til økt samarbeid med dramatikere, med spesielt fokus på barn.

I den forbindelse skal det tildeles en skrivestøtte til dramatiker på kr.150 000,- til det beste konseptet. Juryen vil bestå av en representant for hver av de tre inviterende organisasjonene. Dramatikkfestivalen vil bistå med å søke resten av produksjonsmidlene.

Målet er å kunne presentere resultatet av samarbeidet i forbindelse med Dramatikkfestivalen juni 2009.

Søknaden må inneholde:
- en kort beskrivelse av gruppen/ selskapet
- en kort cv for dramatikeren
- en skisse/synopsis av historien
- en beskrivelse av et tenkt produksjonsforløp
Søknadsfrist 15 oktober!
Søknaden sendes elektronisk til: post@scenekunstbruket.no

For henvendelse vedrørende søknaden, kontakt :
Harry Guttormsen på tlf. 95 18 95 08 evt. ndf@detnorsketeatret.no

Initiativtakere og inviterende organisasjoner:
Norsk Dramatikkfestival v/Harry Guttormsen 
Norske dramatikeres forbund v/Gunnar Germundson 
Norsk scenekunstbruk v/Ådne Sekkelsten

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=490