English

KUNSTNERSEMINAR FOR ALLE KUNSTGRUPPER

finner sted i Oslo lørdag 20.sept fra kl.10-17.

Norske Kunsthåndverkere, avdeling Oslo og Akershus, inviterer til heldagsseminar lørdag 20. september fra kl.10-17 påLitteraturhuset i Oslo. Seminaret henvender seg til alle kunstnergrupper, og har til hensikt å gi nyttige råd og tips som kan frigjøre mer tid til den kunstneriske produksjonen

Ønsker du å vite mer om……
Skatt- og regnskap
Kunstfaglig tekstproduksjon
Beskyttelse av kunst i en analog og digital verden
Utvidet forsikringsordninger; pensjons- og skadeforsikring
Presentasjon og eksponering 

Se fullstendig program her

Bindende påmelding til post@kunsthandverk.no innen 8. september.
Kontaktperson: Alexander Grüner, e-post: nkstoros@kunsthandverk.no, mobil 400 41 315.


 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=492